Föräldraföreningen

Information om Föräldraföreningen Östersunds Waldorfskola.

 

 

Bakgrund

 

I de flesta Waldorfskolor finns en föräldraförening, så också på Östersunds Waldorfskola.

Medlemskap tillfaller alla som har barn på Östersunds Waldorfskola och det är ingen medlemsavgift.

Föräldraföreningarnas arbete ser olika ut i olika Waldorfskolor. Vi är en liten skola och får anpassa oss efter det.

 

En Waldorfförälder har aktivt valt skola för sig och sitt/sina barn.

Valet innebär ett tydligt engagemang och att vi som föräldrar känner ett gemensamt ansvar för vår verksamhet.

 

FÖWS jobbar för att skolans arbetsmiljö skall vara stimulerande, rogivande, en kulturimpuls

och att detta skapar bilden av skolan utåt.

 

Vi stödjer också lärarkollegiet med en hjälpande hand vid andra tillfällen – om de önskar och vi kan!

 

Vi bidrar med organisering och arbete t.ex städning av skolan både skolområdet utomhus höst och vår samt inomhus. Det har ordnats basarverksamhet och målning adventsmarknader mm.

Detta är bra tillfällen att komma nära den miljö som barnen spenderar stor del av sin tid i.

 

FÖWS förfogar över en ekonomi vars huvudsakliga intäkter kommer från julbasarer, och dessa används främst till det som rör barnens miljö och trivsel på skolan.

 

FÖWS har en styrelse som kallar till möten och mötena är alltid öppna för alla föräldrar. Alla möten kommer att aviseras genom mail.

 

Det är mycket som diskuteras, idéer fattas inte. Men för att genomföra dessa behövs föräldrar som samarbetar och samverkar. Allas kompetenser behövs för att gemensamt utveckla skolan, barnens och lärarnas miljö.

 

Alla föräldrar hälsas välkomna – att du kommer på ett första möte innebär inte att man måste gå varje gång, eller alltid ta på sig arbetsuppgifter.

 

 

 

För föräldraföreningen.

 

Ordförande Monica Svalhede.

 

 

Östersunds Waldorfskola

Önetslingan 15

83251 Frösön

063-120093

info(a)waldorfostersund.se

 

Följ oss på