Föräldraföreningen

Information om  Östersunds Waldorfskolas Föräldraförening.

 

 

Bakgrund

 

I de flesta Waldorfskolor finns en föräldraförening, så också på Östersunds Waldorfskola.

Medlemskap tillfaller alla som har barn på Östersunds Waldorfskola och det är ingen medlemsavgift.

Föräldraföreningarnas arbete ser olika ut i olika Waldorfskolor. Vi är en liten skola och får anpassa oss efter det.

 

En Waldorfförälder har aktivt valt skola för sig och sitt/sina barn.

Valet innebär ett tydligt engagemang och att vi som föräldrar känner ett gemensamt ansvar för vår verksamhet. och föräldra engegemanget är en viktig del i pedagogiken.

 

ÖWFF jobbar för att skolans arbetsmiljö skall vara stimulerande, rogivande, en kulturimpuls och att detta skapar bilden av skolan utåt.

 

Vi stödjer också lärarkollegiet med en hjälpande hand vid andra tillfällen – om de önskar och vi kan!

 

Vi bidrar med organisering och arbete t.ex storstädning av skolan både skolområdet utomhus höst och vår samt inomhus. Det har ordnats basarverksamhet och målning adventsmarknader mm.

Detta är bra tillfällen att komma nära den miljö som barnen spenderar stor del av sin tid i.samt att lära käönna andra föräldrar.

 

ÖWFF förfogar över en ekonomi vars huvudsakliga intäkter kommer från aktiviterer arrangerade av föräldraföreningen, och dessa används främst till det som rör barnens miljö och trivsel på skolan.

 

ÖWFF har en styrelse och minst en klassrepresentant från varja klass som kallar till möten. Det är alltid öppet för alla föräldrar att delta på mötena. Alla möten kommer att aviseras genom mail och på hemsidan samt i en FB grupp.

 

Det är mycket som diskuteras, idéer fattas inte. Men för att genomföra dessa behövs föräldrar som samarbetar och samverkar. Allas kompetenser behövs för att gemensamt utveckla skolan, barnens och lärarnas miljö.

 

Alla föräldrar hälsas välkomna – att du kommer på ett första möte innebär inte att man måste gå varje gång, eller alltid ta på sig arbetsuppgifter.

 

Se föreningens stadgar längre ned på sidan.

 

För föräldraföreningen.

 

Ordförande Camilla Missnebäck.

 

 

Kära medlemmar i Föräldraföreningen och kollegiet!


Den nya styrelsen i föräldraföreningen har haft sitt första möte för hösten 2018 och här kommer protokollet med bra info för alla på skolan.

Närvarande på mötet var:

Förskoleklassen, Camilla Missnebäck

4an: Ulrika Nyhlén

5an: Monica Svalhede

6an: Annelie Lindström

7an: Ola Henriksson samt Ole Rönning Kristiansson


Övriga medlemmar i styrelsen som ej hade möjlighet att närvara är för 1an Linda Saveholt, 2an Kent Godseth och 9an Cornelia Hippe Runsten.

Vi saknar fortfarande en representant för klass 3 och en för klass 8. Vi ber klasslärarna för dessa klasser att prata med föräldrarna om vem de ska ha som styrelsemedlem.


Protokoll från Styrelsemöte för Östersunds Waldorfskolas föräldraförening, måndagen den 15 oktober.


* Till ny ordförande valdes Camilla Missnebäck, ny sekreterare Ulrika Nyhlén, ny kassör Annelie Lindström och som revisor fortsätter Ola Henriksson.


* Genomgång av Årshjulet för Föräldraföreningen

På agendan för hösten står Storstädning av skolan v.45. Torsdag den 8/11 och lördag den 10/11 är de dagar då alla föräldrar på skolan ombeds hjälpa till och städa respektive klassrum samt någon allmän yta. Önskemål från respektive klasslärare och rektor kommer att samlas in. Mera info kommer.

V.47 på söndagen den 25/11 kommer vi att ordna Adventscafé med tex. Loppis, byteshandel, pysselförsäljning, sälja bortglömda saker mm.

Vi kommer att erbjuda klass 8/9 att baka och fixa café under den dagen. Mera info kommer.

Föräldraföreningsmöten kommer att hållas för alla föräldrar på skolan vid 3 tillfällen under året i samband med att rektor Lisa har sina 3 Föräldrarådsmöten.

Styrelsemöten hålls 2 ggr per år, fler om behov finns, och Årsmöte hålls 1 ggr per år.


* Övriga punkter:

+ Önskemål inför våren från Utegruppen genom Ola H är en gungbräda och en mer gedigen eldstad och sittplatser runt den.

Vi tar in nya önskemål då vårterminen startar.

+ Matrådet tar nytag och bjuder in till möte för att få in en prisbild ifrån den leverantör som har uttryckt intresse och möjlighet att leverera bra mat till skolan.

De tar också med frågan om eventuellt samarbete med andra friskolor.

+ Skaffa en egen mailadress till föräldraföreningen för att kunna bevara mailkonversationer för framtiden.


Vid pennan på detta möte

Monica SvalhedeÖstersunds Waldorfskola

Önetslingan 15

83251 Frösön

063-120093

info(a)waldorfostersund.se


Följ oss på