Klasser

Östersunds Waldorfskola erbjuder undervisning från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan är liten, vilket ger en fin gemenskap och skapar närhet och trygghet såväl elever emellan, som mellan pedagoger och elever. Eleverna ska känna att deras egenskaper och förmågor förvaltas och utvecklas på bästa sätt. Detta förutsätter nära relationer och stor flexibilitet hos pedagogerna.


Skolan ligger naturskönt på Frösön med närhet till skog och vatten. Waldorfskolan arbetar så att handen, hjärnan och hjärtat stimuleras och utvecklas i samklang. Det konstnärliga arbetet är mycket betydelsefullt och är ett av många verktyg för att underlätta elevernas lärande. Skolan har goda studieresultat och våra elever upplever att de är väl förberedda för vidare studier.

Klass 1-2


Klass 3-4

Klass 5-6

Förskoleklass


Östersunds Waldorfskola

Önetslingan 15

83251 Frösön

063-120093

info(a)waldorfostersund.se


Följ oss på