Handlingar att ladda ner/ansök till skolan

Handlingar att ladda ner

Anmälan till Fritids

Ansökan till förskoleklass

Plan mot kränkande behandling

Inkomstredovisning fritids

Ansökan befintlig klass

Policy-Skriftliga  klagomålsrutiner