Föräldraföreningen

Information om  Östersunds Waldorfskolas Föräldraförening

Hälsning från föräldraföreningens ordförande:

Hejsan föräldrar!

Nu släpper folkhälsomyndigheten på restriktionerna den 29e september. Det innebär att föräldraföreningen kan komma igång med sin verksamhet igen. Som vi har längtat att få känna gemenskap:)! Därför behövs en föräldrarepresentant per klass utses för att kunna bilda en styrelse för läsåret 2021/2022 .


När ni kommit överens om vem som fått den ärofyllda uppgiften i just Er klass så skicka namn och kontaktuppgifter till Michell Nylund.


Mvh Michell Nylund,  michelln@kth.se telnr 0707994222 


Bakgrund

 

I de flesta Waldorfskolor finns en föräldraförening, så också på Östersunds Waldorfskola.

Medlemskap tillfaller alla som har barn på Östersunds Waldorfskola och det är ingen medlemsavgift.


En Waldorfförälder har aktivt valt skola för sig och sitt/sina barn.

Valet innebär ett tydligt engagemang och att vi som föräldrar känner ett gemensamt ansvar för vår verksamhet, där föräldraengagemanget är en viktig del i pedagogiken.

 

ÖWFF jobbar för att skolans arbetsmiljö skall vara stimulerande, rogivande, en kulturimpuls och att detta skapar bilden av skolan utåt.

 

Vi stödjer också lärarkollegiet med en hjälpande hand vid andra tillfällen – om de önskar och vi kan!

 

Vi bidrar med organisering och arbete t.ex storstädning av skolan både skolområdet utomhus. Det har ordnats basarverksamhet och målning, adventsmarknader mm.

Detta är bra tillfällen att komma nära den miljö som barnen spenderar stor del av sin tid i, samt att lära känna andra föräldrar.

 

ÖWFF förfogar över en ekonomi vars huvudsakliga intäkter kommer från aktiviterer arrangerade av föräldraföreningen, och dessa används främst till det som rör barnens miljö och trivsel på skolan.

 

ÖWFF har en styrelse och minst en klassrepresentant från varja klass som kallar till möten. Det är alltid öppet för alla föräldrar att delta på mötena. 

 

Det är mycket som diskuteras, idéer fattas inte. Men för att genomföra dessa behövs föräldrar som samarbetar och samverkar. Allas kompetenser behövs för att gemensamt utveckla skolan, barnens och lärarnas miljö.

 

Alla föräldrar hälsas välkomna – att du kommer på ett första möte innebär inte att man måste gå varje gång, eller alltid ta på sig arbetsuppgifter.


Varmt välkommen att delta i en härlig gemenskap och bidra till vår fina skolas utveckling!