Fjärrundervisning och Covid-19

Fjärrundervisning och Covid-19

Undervisning v 15 

Vecka 15 är det närundervisning för alla elever, klasserna F-9 har all sin undervisning på plats i skolan.

Ev avvikelser i schemat meddelas av klassläraren.

Information kring Covid-19

Notera att vi inte kan ta emot besök på skolan och skolgården nu, lämning och hämtning helst vid skolgränsen. 


Läs skolans handlingsplan här.