Månadsfester

Månadsfester i Waldorfskolan

I waldorfskolan firas månadsfester kontinuerligt under året. Festernas teman hänger oftast samman med årstid/årslopp. Det är ett fint tillfälle för hela skolan att träffas. Det ger även en rytmisk tydlighet i årets förändringar, det blir en levande kalender som barnen kan kliva in i. 

Vår första gemensamma månadsfest under läsåret är Mikaelifesten/Skördefesten. Den infaller i slutet av september.


Mikaelifesten

Ärkeängeln Mikael stred mot draken, enligt den gamla legenden. 


Firandet av hans mod sammanfaller med höstdagjämningen, när sommaren är slut och den mörkare, kallare hösten tar sin början. Denna tid är även skördetid och firande av skördefest. 


Mikaelifesten handlar om att vi gemensamt ska fatta mod att möta motgångar och svårigheter. I årsloppet är den mörkare, kallare tiden en av symbolerna för en “svårighet” som vi måste ta oss an. Berättelsen om St Mikael som besegrar draken visar på modet att utmana det svåra och viljan att besegra det onda. Sensmoralen är att vi tillsammans ska finna mod att möta våra utmaningar och att vi ska stå upp för det goda.

Vi firar årets Mikaelifest torsdag 29 september med start 8.30. 

Vill du som är vårdnadshavare vara med? Varmt välkommen! Ta kontakt med din klasslärare.