Pågång

På gång

Undervisning v 15

Vecka 15 har alla klasser, F-9, närundervisning i skolan. 

 

Information kring Covid-19

Notera att vi inte kan ta emot besök på skolan och skolgården nu, lämning och hämtning helst vid skolgränsen. 


Läs skolans handlingsplan här.


Kalendarium för läsåret 20/21 finns här

Idrott klass 6-9 v 15

Denna vecka har klasserna 6-9 teori på idrottslektionen, så inget ombyte behövs. 

 

Föräldrautbildning
Östersunds kommun erbjuder olika typ av utbildningar och föräldrastöd. Läs mer här:

https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/barn--och-elevhalsa/foralder-ostersund.html