Pågång

På gång

Onsdag 29 september firar alla klasser, F-9 Mikaelifest.

Mer info kommer från resp klasslärare. Skoldag enligt ordinarie schematider.Fredag 8 oktober är det orienteringsdag för klasserna 1-9.

Klasserna 1-4 orienterar i skolans närområde, startar 8.30 på skolan som vanlig. 

Klasserna 5-9 orienterar i Sandviken. Mer info kommer. 


Viktigt att tänka på kring covid.  Sammanfattande text hittar du här

Föräldrautbildning
Östersunds kommun erbjuder olika typ av utbildningar och föräldrastöd. Läs mer här:

https://www.ostersund.se/barn-och-utbildning/barn--och-elevhalsa/foralder-ostersund.html

Matsedel för veckan hittar du här.

Idrott under höstterminens början

Friskis & Svettis renoverar gym och omklädningsrum. Det betyder att vi inte har tillgång till ombyte. Eleverna behöver därför vara klädda för att idrotta ute under lektionerna.  

INFOMENTOR

Vid veckans slut kommer alla vårdnadshavare få ett mail från Infomentor för inloggning i vårt digitala system. Mer info kommer under veckan.