Vidarskolan ABsvb

Vidarskolan ABsvb

Organisation och ledning


Huvudman för Östersunds Waldorfskola är:

Vidarskolan AB(svb) 556657-8307

Öneslingan 15

83251 Frösön


Östersunds Waldorfskola är en fristående självförvaltande skola som drivs av ett icke vinstutdelande aktiebolag.


Skolan är godkänd av Skolverket och följer de mål och riktlinjer som finns angivna i Skollagen och i läroplanen Lgr 11, för grundskola, förskoleklass och fritidshem.


Huvudmannen är Vidarskolan AB(svb) som leds av en styrelse med en verksamhetsansvarig rektor. Skolan är föräldrar och anhörigägd och det högsta beslutande organet är bolagsstämman enligt aktiebolagslagen.


Alla som är föräldrar eller anhörig till barn i skolan har möjlighet att köpa aktier.

För mera information se fliken hur man blir delägare i skolan.

 

Styrelsen samansättning består av 5-9 styrelseledamöter samt rektor, som adjungeras in till mötena.I skolans kollegium ingår samtliga lärare samt rektorn.


Lärarna möts även i olika konferenser varje vecka samt i olika elevkonferenser.

Kollegiets möten leds av en utsedd ordförande.


Rektor har det övergripande pedagogiska ansvaret i enlighet med Skollagen.


Till skolan är även en Föräldraförening knuten. Den drivs av föräldrarna och har en stödjande funktion med bl.a att administrera städinsatser både inne och ute, arrangerar gemensamhetsaktiviteter, julbasar, fester och andra praktiska ting som skapar gemenskap och trygghet för våra barn och föräldrar samt kollegiet. Se fliken föräldraförening.


Östersunds Waldorfskola

Öneslingan 13 & 15

832 51 Frösön

063-12 00 93 / 12 02 93

info@waldorfostersund.seFölj oss på